Međunarodna saradnja

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu ima izuzetno razvijenu međunarodnu saradnju na različitim poljima sa brojnim međunarodnim visokoškolskim i naučno-istraživačkim institucijama. Pored toga, bitnu međunarodnu komponentu rada Fakulteta čini veliki broj studenata iz inostranstva koji studiraju ili borave na razmeni na Fakultetu, kao i veliki broj domaćih studenata Fakulteta koji putem programa mobilnosti borave određeni period u inostranstvu.

Indikatori razvijenosti međunarodne saradnje Fakulteta političkih nauka su sledeće činjenice:

  1. Na prvom smo mestu na Univerzitetu u Beogradu u pogledu broja studenata koji učestvuju u programima mobilnosti, računajući i strane studente koji borave na Fakultetu političkih nauka, kao i domaće studente Fakulteta koji jedan ili više semestara provode u inostranstvu, pre svega u zemljama članicama EU;

  1. Prva smo institucija u Republici Srbiji na kojoj studenti iz SAD (Klemson univerzitet) pohađaju jednosemestralnu nastavu prema njihovom silabusu, pri čemu nastavu izvode profesori našeg Fakulteta;

  1. Spadamo među vodeće visokoobrazovne institucije u regionu po broju master programa koji se realizuju u saradnji sa drugim fakultetima i to na engleskom jeziku (Regional Master’s Program in Peace Studies; Interdisciplinary Joint Master’s Programme in South-Eastern European Studies)

  1. Posebno institucionalizovana saradnja sa Univerzitetom u Konstancu (SR Nemačka) omogućava veoma razvijenu razmenu studenata zavšnih godina i master studija, kao i brojne zajedničke aktivnosti dve institucije, poput tradicionalne letnje škole „Beograd – Konstanc“.

  1. U velikom broju međunarodnih istraživačkih projekata, među kojima su i projekti Evropske komisije (FP7, Tempus…), učestvovali smo kao članovi konzorcijuma sa drugim institucijama širom sveta;

  1. Značajan broj studenata zemalja članica Pokreta nesvrstanih studira na Fakultetu političkih nauka, zahvaljujući programu Svet u Srbiji;

  1. Poseban kvalitet međunarodnoj saradnji Fakulteta daju specijalizovani regionalni istraživački centri, poput Centra za studije SAD i Centra za studije Azije i Dalekog Istoka, koji već dugi niz godina realizuju značajne posete eminentnih gostiju iz SAD i Azije i razvijaju saradnju sa brojnim institucijama, organizacijama i pojedincima sa geografskog prostora koji naučno izučavaju. U procesu osnivanja nalaze se Centar za nemačke studije i Centar za ruske studije.