Упис летњег семестра

Упис студената у летњи семестар основних академских студија састоји се од неколико корака. Потребно је да, следећим редом:

 1. измирите сва евентуална дуговања за претходни семестар;
 2. на е-студенту:
  1. у року за одабир предмета:
   1. попуните анкету за предмете из зимског семестра;
   2. одаберите предмете и изборне блокове које ћете уписати у летњем семестру;
  2. (за студенте уписане од 2015. године) у року за рангирање жеља:
   1. рангирате жеље за изборне предмете.
 3. уплатите прву рату школарине, после одабира предмета, а до предвиђеног рока:
  1. II-IV година: прва рата износи 15.000,00 динара, умањена за проценат ослобађања школарине ако такво умањење постоји. (в. Табелу 1);
  2. V-IX година, износ прве рате је променљив и истакнут на е-студенту.

ВАЖНО: Молимо вас да поштујете све рокове. Накнадни избор предмета је могућ само електронском молбом упућеном Служби за наставу и студентска питања, уз надокнаду од 2.000,00 динара.

 

2. Е-студент

Молимо вас да не чекате истек рока за одабир предмета, односно истек рока за рангирање жеља и да е-студенту приступите што пре, како би се на време отклонили сви евентуални технички проблеми. Сервису можете приступити од куће, али и из рачунског центра. Немојте приступати е-студенту преко мобилног телефона.

За сва питања у вези са приступом студентском сервису можете се обратити администраторки информационог система ФПН, Neli el KHOUJA на имејл адресу: nela.khouja@fpn.bg.ac.rs. Рок за све евентуалне жалбе на рад е-студента упућене администраторки информационог система је последњи дан за одабир предмета (ако је у питању проблем са уписом предмета), односно за рангирање жеља (ако се ради о потешкоћама при рангирању жеља). Све примедбе упућене после деог рока сматраће се неблаговременим и бићете у обавези да платите надокнаду од 2.000,00 динара за закаснели одабир предмета.

При одабиру предмета за летњи семестар може се десити да систем јави да постоје неархивиране пријаве. То значи да постоје испитни записници који још увек нису прокњижени и молимо вас да сачекате неколико дана и покушате поново. Уколико проблем постоји и последњег дана за одабир предмета, обратите се мејлом Милошу Вукчевићу (milos.vukcevic@fpn.bg.ac.rs) или поднесите молбу преко е-студента. Не заборавите да је потребно да се јавите пре истека рока за одабир предмета (не рока за рангирање жеља!), а у супротном ћете платити накнаду за закаснели одабир предмета.

 

2.1. Е-студент: одабир предмета

Буџетски студенти имају обавезу да за целу школску годину упишу најмање 60 ЕСПБ, а самофинансирајући најмање 37 ЕСПБ. Овај број ЕСПБ се односи на све предмете које уписујете, без обзира на то да ли их похађате први пут или не. Највиши број ЕСПБ које је могуће уписати одређен је условима уписа за текућу годину. Молимо студенте да проуче услове уписа и да се строго придржавају овог правила. Такође молимо студенте да не подносе молбе за упис већег броја ЕСПБ од оног који је предвиђен условима уписа. Такве молбе неће бити одобрене.

Условима уписа је предвиђено да студенти четврте године студирања могу да упишу до 90 ЕСПБ, под условом да тиме уписују целу четврту годину. Ти студенти треба преко е-студента да поднесу молбу и биће им одобрен упис до 90 ЕСПБ.

Законска је обавеза да се поново упишу сви обавезни предмети из претходних година који нису положени. Неположени изборни предмет може се заменити другим предметом из истог изборног блока, у складу са правилима бирања предмета и зависно од максималног броја студената који могу пратити предмет.

При одабиру предмета е-студент ће обрачунати школарину за текући семестар. Умањење школарине је аутоматски обрачунато за сваки семестар посебно.

 

Важне информације за студенте уписане 2015. године и касније

На списку предмета које можете одабрати налазе се и посебни предмети под називом ”Предмет изборног блока…”. Уписивање оваквог предмета подразумева да ћете похађати један од предмета одговарајућег изборног блока и да ћете у предвиђеном року приступити е-студенту и евидентирати који изборни предмет желите да похађате. Не заборавите да упишете ”Предмет изборног блока…” јер у супротном нећете моћи да рангирате жеље за тај изборни блок!

Самофинансирајући студенти који уписују изборни блок из претходне године студирања приметиће да се у тренутку одабира изборног блока њихова укупна школарина увећава за број ЕСПБ који носи предмет из изборног блока. Пре евидентирања жеља (почетком зимског семестра за предмете из првог и почетком летњег семестра за предмете из другог семестра) систем не може да предвиди да ли ћете одабрати изборни предмет из претходне године или се определити за предмет који нисте похађали, па не може увек да прикаже тачан коначни износ школарине. Износ школарине за студенте који уписују изборне блокове из претходне године студирања биће коначан када се заврши процес одабира изборних предмета. Уколико одаберете предмете које сте већ похађали, уместо цене првог праћења платићете цену поновног праћења ЕСПБ, а износ школарине биће аутоматски умањен и то ће се одразити на преостале рате.

 

2.3. Е-студент: евидентирање жеља за изборне предмете (за студенте уписане 2015. године и касније)

Уколико сте у претходном кораку одабрали изборни блок који садржи изборне предмете из одговарајућег семестра, неопходно је да приступите е-студенту у предвиђеном року и одаберете одговарајуће предмете изборног блока, односно наведете своје жеље. Број студената који ће похађати наставу на изборним предметима ограничен је акредитацијом, а првенство ће имати студенти који су се боље рангирали при упису ове године студирања, односно за студенте прве године, на пријемном испиту. Одабир предмета заснива се на рангирању жеља, те је неопходно рангирати све понуђене предмете. На пример, уколико изборни блок садржи два предмета, потребно је рангирати оба предмета – као прву и другу жељу. Будите тачни! Студенти који не буду евидентирали своје жеље биће распоређени на предмете на којима је преостало места.

Ограниченом броју студената (до 10% квоте за сваки изборни предмет) биће омогућена промена изборног предмета који су похађали у претходној години студирања. Уколико желите да промените изборни предмет који сте прошле године похађали у одговарајућем семестру и нисте га положили, потребно је да на е-студенту наведете нови предмет као своју прву жељу, а предмет који сте већ похађали као другу жељу. Првенство ће имати најбоље пласирани студенти на ранг листи за упис наредне године студирања, док ће остали студенти поново уписати предмет који су похађали претходне године. Промена предмета из летњег семестра биће омогућена после прве недеље наставе у другом семестру. За уписани изборни предмет који се похађа први пут плаћа се школарина по пуној цени бода.

Техничко упутство за рангирање жеља на е-студенту налази се овде.

 

Табела 1: Износ прве рате школарине и проценат умањења школарине

проценат умањења износ прве рате
10% 13500
20% 12000
30% 10500
33% 10050
40% 9000
50% 7500
60% 6000
70% 4500
80% 3000
90% 1500
100% 0