Вести

На увиду јавности Реферат комисије за избор асистента за ужу научну Социо-психолошку и Социо-медицинску област

02 Број: 1902/2

28.08.2017. г.

 

 

Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 8. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа  сарадника Универзитета у  Београду – Факултета политичких наука, ставља на увид јавности реферат комисије за избор асистента за ужу научну Социо-психолошку и социо-медицинску област.

Извештај се може видети у библиотеци и сајту Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања на огласној табли Факултета.

 

 

УПРАВНИК  ФАКУЛТЕТА

Жарко Пауновић