Вести

На увиду јавности реферат комисије за избор асистента за ужу научну област – Европске студије

02 Број: 1906/2

30.08.2017. г.

 

 

Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 8. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа  сарадника Универзитета у  Београду – Факултета политичких наука, ставља на увид јавности реферат комисије за избор асистента за ужу научну област Европске студије.

Извештај се може видети у библиотеци и сајту Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања на огласној табли Факултета.

 

                                                          УПРАВНИК  ФАКУЛТЕТА

                                                                 Жарко Пауновић