Вести

, ,

Упис друге године мастер академских студија за генерацију уписану школске 2016/17. године

 Упис друге године мастер академских студија за генерацију 2016/17

 

Упис у другу годину обавиће се у периоду  од 25. до 31. октобра  2017. године у канцеларији бр. 5, сваког радног дана у периоду од 09:30 до 16:00 часова

За упис је потребно припремити:

  1. Индекс са попуњеним страницама 2 и 3 ( уписати називе предмета које је студент одабрао у првој години, статус предмета – обавезан или изборни означити са О или И) и број ЕСПБ бодове које носе наведени предмети.
  1. На страницама индекса 4 и 5 студент уписује само називе предмета које уписује у другу годину, односно ако је положио све предмете предвиђене планом и програмом студија, није одбранио завршни рад, уписује само завршни рад. Упис ЕСПБ у другој години плаћа се по формули: висина школарине у сладу са Одлуком Савета за за упис прве године 116.000,00 динара:60 X број ЕСПБ који се уписују у другој години. Упис бодова за припрему, израду и одбрану мастер рада неће се наплаћивати до 25. фебруара 2018. године  
  1. Два попуњена обрасца ШВ20
  1. Доказ о уплати износа од 100,00 динара на име учешћа у финансирању Универзитетског центра за развој каријере текући рачун: 840-1838666-35, модел: 97, позив на број 55-79

Услов за упис у другу годину студија је измирен комплетан износ школарине.

Пријаву теме мастер рада према новом Правилнику о мастер студијама студент може пријавити након одслушаног другог семестра. Детаљније прочитајте у Правилнику

. Након одобрења ментора студент доставља стручном сараднику за други степен у два штампана примерка: попуњени пријавни формулар са потписом ментора, у прилогу скицу мастер рада и један ЦД. Образац можете добити у Служби за мастер студије или преузети са сајта  http://www.fpn.bg.ac.rs/node/8035

 

06.10.2017. године                                                                             Служба за мастер студијe