Вести

, ,

Продужетак рока за завршетак мастер академских студија за студенте генерације 2015/16

Продужетак рока за завршетак мастер академских студија за генерацију уписану 2015/16

Студенти генерације 2015/16 који нису одбранили завршни рад закључно са 30.09.2017. године, имају могућност продужетка рока студија у трајању од 2 семестра (једна школска година) заккључно са 30.09.2018. године.

За продужетак рока студија за 2017/18. годину у трајању од два семестра потребно је:

  • упитити молбу и
  • извршити уплату у износу од 3.500,00 динара на текући рачун Факултета 840-1838666-35, модел 97, позив на број 82070

Молба се упућује на име продекана за студије другог и трећег степена, проф. др Веселина Кљајића  најкасније до 31. октобра  2017. године у канцеларији бр. 5, сваког радног дана у периоду од 09:30 до 16:00 часова. У молби је поред општих података о студенту и називу програма, потребно навести и колико ЕСПБ студент уписује у продуженој години.

Услов за добијање продужетка је уплаћен компплетан износ за пренос бодова (изузев завршног рада) за школску 2016/17. годину.

Упис ЕСПБ у трећој години плаћа се по формули: висина школарине у сладу са Одлуком Савета за за упис прве године 108.000,00 динара:60 X број ЕСПБ који се уписују у трећој години.