Вести

Декан Факултета политичких наука проф. др Драган Р. Симић изабран за председника Етичког одбора Универзитета у Београду

На седници одржаној 20.09.2017 године, Сенат Универзитета у Београду је, на предлог ректорског колегијума, изабрао проф. др Драгана Р. Симића, декана Факултета политичких наука, за председника Етичког одбора Универзитета у Београду.

За заменика председника Етиког одбора изабран је Председник већа друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду, проф. др Владимир Цветковић са Факултета безбедности, док су за чланове Одбора именоване деканице Фармацеутског факултета, проф. др Зорица Вујић, и Факултета за физичку хемију, проф. др Гордана Ћирић Марјановић, као и декан Саобраћајног факултета проф. др Небојша Бојовић.

Овај избор представља још једну потврду угледа Факултета политичких наука у оквиру Универзитета у Београду, као и потврду посвећености руководства Факултета политичких наука напретку читавог универзитета чији је ФПН саставни део.