Вести

Трећи дан семинара Дани јавних политика

Прво предавање последњег, трећег дана семинара Дани јавних политика, у организацији Групе за анализу и креирање јавних политика и Факултета политичких наука, било је “ Заговарање као наука и уметност, “ које је одржао Стеван Вујасиновић из Climate Action Network-a ( CAN Europe ), упућујући учеснике у процес заговарања јавних политика. Он је указао на то да примаоцима нових информација у просеку пажња траје шест секунди и да на основу њих одлучују хоће ли наставити да примају одређени садржај. “Пред Вас се ставља то време да на прави начин представите своју политику, што за некога ко је увежбан није проблем. Добар заговарач јавних политика не би требало да у ходу импровизује тих шест секунди, већ мора унапред да испланира свој говор,” указао је Вујасиновић. По његовом мишљењу, преговарачка кампања неопходно подразумева одлучност и ефикасност.

На панел-дискусији “Политика Републике Србије према наркотицима” која је уследила, речи је било о превенцији даљег развоја проблема изазваног наркотицима, борби са већ постојећим стањем, те и регулисању до сада произведене штете. Панелом је модерирао Борис Фелдежди. Први говорник била је МА Ирена Молнар из РеГенерације, која се обратила инфромацијом да популација све више користи стимулансе због убрзаног ритма живота, те своје обавезе на послу или факултету ефикасније извршава уз вештачку стимулацију. Фармако-истраживач и редовни професор на Фармацеутском факултету проф. др Мирослав Савић скренуо је пажњу и на све чешћу употребу лекова у немедицинске сврхе, што такође представља борбу сродну оној према самим наркотицима. Наредни говорник био је директор Канцеларије за борбу против дрога Милан Пекић, објашњавајући да је управо један од стандарда за Европску унију било оснивање поменутог тела, које, како Пекић наводи, треба да постане језгро прикупљања података о наркоманији у Србији. Последњи се обратио Милутин Милошевић из Мреже за политику према дрогама у југоисточној Европи, чији је акценат био на промени осуђујућег и дискриминаторног језика којим се говори о дрогама и зависницима.