Вести

БОДОВНА ЛИСТА – СТУДЕНТСКИ ДОМ 2017/18

Студенти који су конкурисали за смештај у студентски дом имају право жалбе на објављену бодовну листу у  року од осам дана од дана објављивања на огласној табли факултета.

Рок за жалбе је до 10.11.2017. до 10 часова на шалтерима студентске службе.

 

Служба за наставу и студентска питања