Вести

Подношење молби путем еСтудента

Обавештавамо студенте основних академских студија да могу путем електронског студентског сервиса еСтудент подносити молбе продекану за студије првог степена и Служби за наставу и студентска питања. Изузетак су молбе за умањење школарине и молбе за признавање ваннаставних активности, које је у предвиђеном року потребно предати на посебном обрасцу на шалтеру Службе за наставу и студентска питања. Систем омогућава праћење статуса молбе (поднето, у процедури, допунити, доставити прилоге, одобрено/одбијено), те се путем еСтудента можете информисати о исходу молбе коју сте поднели.