Вести

, ,

Поновни упис студената мастер академских студија у школској 2017/18. години који су изгубили статус (школска 2014/15. година и старије генерације)

Упис студената којима је одобрен поновни упис на мастер академске студије у школској 2017/18. години, обавиће се у 8 и 9. новембра 2017. у периоду од 12:00-15:00 часова у канцеларији бр. 7,  у приземљу.

Наставно-научно веће Факултета је донело одлуке за све кандидате који су поднели молбу за поновни упис продекану за студије другог и трећег степена и одговарајућем одељењу за признавање положених испита.

За упис је потребно следеће:

  • један образац ШВ-20 (преузима се у канцеларији бр. 7),
  • индекс (добија се у канцеларији бр. 7 и попуњава приликом уписа),
  • две исте фотографије (3,5 х 4,5)
  • стари индекс 
  • оригинал признаницу о уплати 100,00 динара на жиро-рачун Факултета:

840-1838666-35; модел 97, позив на број: 82070

сврха уплате: финансирање Универзитетског центра за развој каријере и саветовање студената,

  • оригинал признаницу о уплати 12.000,00 динара на жиро-рачун факултета:

840-1838666-35; модел 97, позив на број: 82070

сврха уплате: административни трошкови исписа и поновног уписа на студијски програм

  • оригинал уплатницу за трошкове признавања положених испита ( 1.800,00 динара број признатих испита).

          текући 840-1838666-35, модел 97,  позив на број 82070

 

Након уписа, студенти ће добити детаљније информације о начуну уплате школарине (уписа бодова)  у школској 2017/18. године.

Уплата уписа бодова ће бити подељена на рате и вршиће се на рачун Факултета:

текући 840-1838666-35, модел 97,  модел 97, позив на број

Мастер академске студије политикологије – јавна управа, локална самоуправа и јавне политике 43 277
Мастер академске студије социјалне политике 61 271
Мастер академске студије социјалног рада 58 272
Мастер академске студије политикологије – политичка аналитика и друштвене промене 82 264
Мастер академске студије комуникологије 52 274
Мастер академске студије културологије 34 280
Мастер академске студије политикологије – студије рода 49 275
Мастер академске студије новинарства 55 273
Мастер академске студије политикологије – еколошка политика 46 276
Мастер академске студије политикологије – политичко насиље и држава 85 263
Мастер академске студије политикологије – међународне студије  
Модул: Међународна политика 70 268
Модул: Европске студије 76 266
Модул: Студије САД 64 270
Модул: Међународна безбедност 73 267
Модул: МХП и право људских права 67 269