Вести

,

Последњи рок за упис наредне године докторских студија

Последњи рок за упис наредне године докторских студија је петак, 17. новембар до 15 сати.

Студенти који нису током досадашњег студирања користили статус мировања могу упутити молбу продекану за студије II и III степена, проф. др Веселину Кљајићу, за одобравање мировања статуса студента у школској 2017/18 години.

Молбу за продекана упутити на мејл адресу стручног сарадника за студије III степена (katarina.petrovic@fpn.bg.ac.rs)

Студенти који су упутили молбе за умањење школарине или жалбе због расподеле буџетских места, такође морају да реше статус студента на један од поменутих начина. Њихове молбе и жалбе биће разматране накнадно.

После 17.новембра, упис технички више неће бити могућ (ФИС).

Студенти који не буду решили свој студентски статус ће сами себе исписати са студија.

Објашњење како се рачуна школарина сразмерно броју уписаних бодова, по генерацијама