Вести

, ,

Вредновање ваннаставних активности студената – продужетак рока за доставу молби до 15.новембра

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо Вас да је продужен рок за доставу молби за вредновање ваннаставних активности, и да се оне могу доставити закључно са средом, 15.новембром.

Молба са одговарајућим доказим се до среде 15.новембра може предати стручном сараднику за каријерни развој, Пајазиту Помаку,  од 11 до 14 часова. Канцеларија Центра за каријерни развој Факултета политичких наука налази се на првом спрату старог дела зграде. Докази треба да садрже опис активности, трајање и број часова утрошених на њено остваривање. Уколико је студент током школске године био ангажован на више ваннаставних активности, потребно је да за сваку активност поднесе одвојену молбу.

 

Студенти не треба да достављају молбе за:

 1. ангажовање у раду органа и тела Универзитета у Београду и Факултета политичких наука;
 2. волонтирање у служби за односе с јавношћу Факултета политичких наука;
 3. учешће на радионици Примењена реторика и беседничком такмичењу на Факултету политичких наука;
 4. чланство у редакцији часописа Политиколог.

Комисија ће вредновати следеће ваннаставне активности студената:

 1. ангажовање у раду органа и тела Универзитета у Београду и Факултета политичких наука;
 2. учешће у различитим облицима научноистраживачког и стручног рада на Универзитету у Београду и Факултету политичких наука;
 3. стручну праксу студената Факултета политичких наука која није предвиђена студијским програмом;
 4. добровољни рад у локалној заједници;
 5. такмичење на спортским манифестацијама;
 6. учешће на националним и међународним такмичењима;
 7. учешће у организацији и раду летњих школа, радионица и конференција;
 8. ангажовање у раду и активностима студената са инвалидитетом;
 9. запажено учешће у различитим облицима културних, уметничких и спортских активности при установама и организацијама чији је оснивач Универзитет у Београду;
 10. друго.

Вредновање ће се вршити у складу са Правилником о вредновању ваннаставних активности студената Универзитета у Београду.