Вести

Саопштење за јавност

Поводом прекршајних пријава Министарства унутрашњих послова Републике Србије због наводног прекршаја Закона о јавном окупљању, поднетих против студената Факултета политичких наука УБ Тијане Хегић и Владимира Перића, Управа Факултета политичких наука УБ обавештава јавност да ће предузети следеће кораке:

  • Управа Факултета ће, заједно са студентом продеканом и председником Студентског парламента, организовати састанак са колегиницом Хегић и колегом Перићем, како би стекла увид у њихово виђење ове ствари.

Пре изношења даљих ставова по овом питању, Управа Факултета ће обавестити Савет, Наставно-научно веће Факултета и шефове Одељења о исходима горенаведеног састанка и мишљењу Студентског парламента, а затим их и консултовати у вези са даљим поступцима.

Циљ Факултета политичких наука јесте да и у овом случају осигура потпуно поштовање и заштиту права и слобода наших студената, у складу са позитивно-правним прописима Републике Србије.

Управа Факултета политичких наука Универзитета у Београду