Вести

Увид јавности докторске дисертације кандидаткиње Вере Деспотовић

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидаткиње Вере Деспотовић „Анализа ефикасности Психосоцијалног програма за починиоце насиља у партнерским односима“ и извештај Комисије о оцени дисертације налазе у Библиотеци Факултета, Јове Илића 165. Сви заинтересовани могу их добити на увид сваког дана, од 9:00 до 16:00 часова, 30 дана од дана објављивања овог обавештења (од 28.11.2017. до 27.12.2017.)