Вести

,

Развој предузетништва као основ одрживог развоја

Локални економски развој је један веома широк скуп различитих мера и активности у процесима у којима се локални органи и други актери мобилишу у процесу креирања, реализације и развоја различитих програма у којима се на најбољи начин користе материјални и људски локални ресурси. Циљеви локалних развоја јесу остваривање и повећање прихода, запослености, као и квалитета живота на одређеним, ужим територијама, речено је на дебати под називом  „Развој предузетништва као основ одрживог развоја“ одржаној у Врању на којој су учествовали професори са Универзитета у Београду.

„Данас је основни циљ да се тежиште са привлачења односно задржавања инвестиција, као што је било од 60-их до средине 90-их година прошлог века, помера ка стварању одређеног привредног амбијента за све привредне субјекте уз коришћење добрих, али и лоших инструмената локалног економског развоја из претходног временског периода“, рекао је проф. др Благоје Пауновић са Економског факултета и додао да локални развој, на неки начин, отклања одређене недостатке и грешке тржишног механизма, обично настале, централизованом државном политиком. „Предузетнишво малих и средњих предузећа има велики значај у многим земљама јер носи са собом бројне предности, као што су повећање запослености и иновације. У Србији је сада 65 одсто запослених у сектору малих и средњих предузећа и она су од великог значаја за локалне заједнице. Оно је значајно и у економском и у друштвеном смислу јер афирмише све оне лепе вредности које стоје иза, а то су рад, стваралаштво, креативност, спремност да се прихвати одговорност, ризик. Предузетништво представља економску основу демократије“, подвукао је професор Пауновић.

„Идеја одрживог развоја базирана је на схватању усклађивања економије и животне средина, као и да се решавању одређених хитних друштвених проблема. „И економија и економски развој, као и планирање економског развоја и раста, мора да се усклађује са еколошким могућностима, јер планета Земља има капацитете за људе, али нема капацитете за задовољавање потреба тих људи“, истакао је проф. др Дарко Надић са Факултета политичких наука. Професор Надић осврнуо се на појам „Зелено предузетништво“ у ком је новац могуће направити у сарадњи са екологијом и идејом заштите животне средине, што значи да економија и екологија нису природни непријатељи, као и на појам „Циркуларна односно кружна или зелена економија“, што значи да све оно што се једном искористи, може поново да се употреби на неки начин. „У Европи постоји нешто што се зове политика одрживог развоја, систематичан приступ решавању и усклађивању екологије и економије, фаворизовање зелених идеја, док се Србија, осим што је прихватила да та идеја постоји, није много померила од доношења Стратегије одрживог развоја из 2008. године“, указао је Надић.

Професор Радосављевић са Технолошко-металуршког факултета говорио је о зеленој економији и скренуо пажњу на то како се финансирају инфраструктурни пројекти, једним делом управљање отпадом, јер оно што одбацујемо није више отпад већ сировина. Он је саопштио шест могућих начина финансирања ове области односно помоћу сопствених средстава, из државног буџета или буџета локалних самоуправа и јавних комуналних предузећа, затим из фондова за заштиту животне средине Републике Србије, помоћу јавно-приватног партнерста, кредита, али и иностране помоћи. „У Србији се за заштиту животне средине одваја 0,3 одсто БДП, а ми се надамо да ће наша земља стићи ниво од 1,5 до 2,5 одсто БДП колики су имале земље које су последње постале чланице ЕУ, пре приступања“, закључио је Радосављевић.

Дебата у Врању део је серије догађаја које Европски покрет у Србији и Факултет политичких наука организују у укупно 17 градова Србије, у сарадњи са Европским покретом у Србији – Сремска Митровица и Европским покретом у Србији – Краљево. Дебате се одржавају у оквиру пројекта „Европа за мене“ који подржава Делегација Европске уније, са идејом да се у јавности покрену разговори на теме значајне за Србију у процесу европске интеграције и грађанима пруже проверене и корисне информације.