Вести

,

Трибина у Лозници ,,Користи од регионалне сарадње за локалне заједнице”

Политички процеси, правне и стратешке детерминанте представљају свеукупан оквир који треба да усмерава процес унапређивања сарадње у региону Западног Балкана. Фондови Европске уније дизајнирани су тако да подстичу сарадњу у остварењу заједничких интереса. Прекогранични пројекти које финансира ЕУ нуде локалним заједницама велике могућности развоја и обнове инфраструктуре, указано је на дебати на тему „Пројекти и финансирање регионалне сарадње“, одржаној у Лозници.

„Локалне заједнице битне су у реформском процесу европске интеграције и развоју Србије. У њима се преламају важна питања, и као што све почиње, тако се све и завршава у локалним заједницама“, рекла је Јелица Минић, председница Форума за међународне односе Европског покрета у Србији. Она се осврнула и на Берлински процес, који у другом контексту и на другачији начин, поновно оживљава Пакт за стабилност југоисточне Европе, ослањајући се на оно што је већ урађено у Енергетској заједници, ЦЕФТА, Транспортној опсерваторији за ЈИЕ. Преко Берлинског процеса, прекограничним пројектима и регионалном сарадњом може и треба да се реши, за цео регион битан проблем инфраструктуре.

„Једна од главних препрека за приступање Европској унији јесте усвајање правних институционалних норми ЕУ, али много тежи проблем јесте наш много низак ниво развијености. Ми смо данас на четвртини просечног нивоа развијености ЕУ“, додала је Минићева.

„Инструмент ЕУ, намењен регионалној сарадњи – ИПА, за период од 2014. до 2020. године, определио је скоро 3 милијарде евра за пројекте регионалне сарадње систематизовано у четири области: хоризонтална подршка, подршка регионалним структурама и мрежама, подршка инвестицијама у региону и територијална и прекогранична сарадња. Србија тренутно учествује у девет програма прекограничне и транснационалне сарадње“, истакла је Ана Илић, консултанткиња за европске фондове.

Она је објаснила да се у пракси показује да је апсорпција финансијских средстава ЕУ висока, међутим као проблем се јавља, са једне стране недовољан ниво техничког знања за припрему пројеката и њихово спровођење према правилима ЕУ, а са друге немогућност да се обезбеде средства за суфинансирање.

Професор др Драган Ђукановић са Факултета политичких наука у Београду, наводећи Лозницу као пример истакао је да се положај пограничне средине, у контексту европских интеграција, може изменити на боље. То се може променити, како кроз побољшање прекограничне сарадње, јачање међудржавних односно билатералних односа, у овом случају Србије и БиХ, тако и кроз развој шире регионалне сарадње и пуних капацитета који треба да допринесу побољшању свакодневног живота грађана.

Дебата у Лозници део је серије догађаја које Европски покрет у Србији и Факултет политичких наука организују у укупно 17 градова Србије, у сарадњи са Европским покретом у Србији – Сремска Митровица и Европским покретом у Србији – Краљево. Дебате се одржавају у оквиру пројекта „Европа за мене“ који подржава Делегација Европске уније, са идејом да се у јавности покрену разговори на теме значајне за Србију у процесу европске интеграције и грађанима пруже проверене и корисне информације.