Вести

,

Пријемни испит за упис на основне академске студије у школској 2018/19. години

Универзитет у Београду – Факултет политичких наука у Београду ће у прву годину основних академских студија у школској 2018/2019. години примати 500 студенaта: 150 буџетских и 350 самофинансирајућих студената.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ БУЏЕТ САМОФИН.
Основне академске студије политикологије 35 65
Основне академске међународне студије 35 105
Основне академске студије новинарства 50 110
Основне академске студије

социјалне политике и социјалног рада

30 70
УКУПНО 150 350

Сви пријављени кандидати полажу пријемни испит који се састоји од јединственог теста знања за сваки студијски програм од 60 питања.

Сваки тачан одговор се бодује једним бодом.

Тест за студијске програме Основних академских студија политикологије и Основних академских међународних студија садржи:

 • 30 питања из предмета ИСТОРИЈА
 • 20 питања из предмета СОЦИОЛОГИЈА
 • 10 питања из предмета УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

Тест за студијски програм Основних академских студија новинарства садржи:

 • 30 питања из предмета СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
 • 20 питања из предмета СОЦИОЛОГИЈА
 • 10 питања из предмета УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

Тест за студијски програм Основних академских студија социјалне политике и социјалног рада садржи:

 • 30 питања из предмета ПСИХОЛОГИЈА
 • 20 питања из предмета СОЦИОЛОГИЈА
 • 10 питања из предмета УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
Славко Тадић – Устав и права грађана за IV разред гимназије и III и IV разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд, 2015.

ИСТОРИЈА

 • Драгомир Бонџић, Коста Николић –Историја за III разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, Београд, 2014.
 • Момчило Павловић, Ђорђе Ђурић – Историја за III разред гимназије природно-математичког смера и IV разред општег и друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, Београд, 2012.

ПСИХОЛОГИЈА
Жарко Требјешанин  – Психологија за II разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд, 2011.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 • Љиљана Николић, Босиљка Милић –Читанка са књижевнотеоријским појмовима за  I, II, III и IV разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2012. или ранија издања.
 • Живојин Станојчић, Љубомир Поповић –Граматика српског језика за I, II, III и IV разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2012. или ранија издања.
 • Иво Тартаља –Теорија књижевности, Завод за уџбенике, Београд, 2008. или новија издања.
 • Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мате Пижурица –Правопис српског језика, Матица Српска, Нови Сад, 2013.

СОЦИОЛОГИЈА
Група аутора, редакторка др Смиљка Томановић – Социологија за III разред средњих стручних школа и IV разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд, 2012.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Факултет организује припремну наставу за полагање пријемног испита за све заинтересоване будуће студенте из свих студијских програма основних академских студија.

Припремна настава ће се изводити у два термина:

 • фебруар-март 2018. (суботом и недељом од 24.2. до 17.3.2018. од 10 до 15 часова)
 • јун 2018. (од 2. до 3. јуна 2018., од 10 до 15 часова и од 4. до 8. јуна 2018., од 13 до 18 часова)

– Пријављивање за припремну наставу – термин: фебруар-март 2018.  је завршено.

Доказ о уплати (скенирану уплатницу), пошаљите на: studentska.sluzba@fpn.bg.ac.rs или је донесите првог дана припремне наставе (у суботу, 24.2.2018. од 9 до 10 часова) оригинал признаницу о уплати и преузмите потврду о похађању припремне наставе – шалтер 1 и 2.

– За припремну наставу кандидати уплаћују =12.000,00 динара на жиро-рачун Факултета : 840-1838666-35, модел: 97, позив на број: 52080

ОСЛОБАЂАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ

Трошкове припремне наставе за упис прве године основних академских студија не плаћају следеће категорије кандидата:

 1. деца без родитељског старања (смештена у хранитељске породице или домове);
 2. кандидати који ће конкурисати за упис по афирмативној акцији (припадници ромске националне мањине и особе са хендикепом);
 3. примаоци социјалне помоћи (породице примаоци социјалне помоћи).

Кандидати из наведених категорија треба да доставе документацију која потврђује њихов статус на шалтер студентске службе факултета (канцеларија бр. 4) најкасније до истека рока за пријављивање за припремну наставу.

Податке прикупљене на овај начин Факултет ће користити само у ову сврху и чувати у складу са Законом о заштити података о личности Републике Србије.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ И ПРЕДМЕТИ КОЈИ СЕ ПОЛАЖУ НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ:

 • Основне академске студије политикологије

(Историја, Социологија и Устав и права грађана)

 • Основне академске студије међународне политике

(Историја, Социологија и Устав и права грађана)

 • Основне академске студије новинарства

(Српски језик и књижевност, Социологија и Устав и права грађана)

 • Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада

(Психологија, Социологија и Устав и права грађана)

За додатна обавештења везана за припремну наставу, пријемни испит и упис на прву годину основних академских студија можете се јавити сваког радног дана од 11 до 13 часова референткињама: Јасни Дозет и Кристини Шмидлинг на телефоне 30-92-903 и 30-92-904 и e-mail: jasna.dozet@fpn.bg.ac.rs ; kristina.porobic@fpn.bg.ac.rs

Информације о студијским програмима можете видети на: