Вести

,

Конкурс за стипендије за школовање у Руској Федерацији за школску 2018/19. годину

Министарство образовања и науке Русије и Росотрудничество објављују конкурс за пријем на школовање о трошку федералног буџета (квота) у образовним институцијама за високо образовање у Руској Федерацији за школску 2018/2019.

Студенти имају могућност да:

  • Наставе школовање одмах после стицања претходног образовања (средња школа, висока школа, факултет)
  • Студирају бесплатно
  • Добијају  новчану  стипендију без обзира на академски успех
  • Буду смештени у студентском дому

Регистрација пријава на сајту http://russia.study. У скенираној и аплодованој форми потребно доставити следећу документацију:

1) Попуњену анкету-пријаву, са приложеном фотографијом у боји. Анкета треба да буде  прво попуњена на сајту, затим одштампана, потписана скенирана и аплодована у одговарајуће поље пријаве;

2) Копију прве стране пасоша (странице које се читко виде и садрже податке релевантне за припрему позивног писма);

3) Копију лекарске потврде о одсуству ХИВ инфекције и болести СИДА;

4) Копију документа из медицинске установе земље пребивалишта кандидата којим се потврђује одсуство медицинских контраиндикација за школовање  у Руској Федерацији;

5 Копију документа о образовању и додатак са оценама уз диплому;

6) Копију уверења о положеним испитима (оцене), ако кандидат још није завршио студирање;

7) Списак објављених научних радова (ако такви постоје) и аутореферат за кандидате који уписују докторски студије;

8) По жељи можете се приложити мотивационо писмо, писмо-препорука и/или подршке (могу да буду на руском или енглеском језику, није потребан превод код судског тумача),  копије неких других захвалница, диплома, серификата и сл.

За студенте 4. године основних студија потребно приложити потврду о положеним испитима закључно са посљедњим зимским испитним  роком и  потврду о количини преосталих испита до краја студија (до стицања дипломе).

При попуњавању пријаве, шифра и назив студијског смера који је кандидат изабрао морају строго одговарати списку студијских смерова који су објављени на сајту www.russia-edu.ru .

Сва документа морају бити преведена на руски језик и оверена од стране судског тумача.

Кандидати који не владају добро руским језиком имају право на обуку на припремним одељењима или припремним факултетима такође о трошку федералног буџета.

Рок  за предају документације је  16.март 2018.године.

Детаљне информације  о условима конкурса на сајту www.ruskidom.rs   или на на тел. број : 011  2642-178, e-mail: ruskidomkvota@mail.ru

 

Консултације можете да добијете  у «Руском дому», ул. Краљице Наталије 33, Београд

 од 10.00 до 16.00:

30.јануара              07.фебруара           21.фебруара        02.марта