Вести

На увиду јавности реферат комисије за избор асистента за ужу научну област Политичка теорија, политичка историја и методологијас политичких наука

02 Број: 270/2

09.02.2018. г.

Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 8. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа  сарадника Универзитета у  Београду – Факултета политичких наука, ставља на увид јавности реферат комисије за избор асистента за ужу научну област Политичка теорија, политичка историја и методологијас политичких наука.

Извештај се може видети у библиотеци и сајту Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања на огласној табли Факултета.

 

СЕКРЕТАР  ФАКУЛТЕТА

Бранка Попадић