Вести

КУРС РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ – АПРИЛ-МАЈ 2018.

Програм курса Родно засновано насиље одржаће се на Факултету политичких наука током априла и маја 2018. у организацији Центра за студије рода и Центра за истраживања у социјалној политици и социјалном раду.

Програм је намењен свим заинтересованим студентима последипломских студија и завршних година основних студија.

Почетак курса планиран је за  2. Април. Програм траје 24 часа и одвијаће се у 6 тематских блокова по 4 часа, понедељком од 17:00 до 20:00х (слушаоница 9).

Учешће на курсу  ће се вредновати као додатна активност која носи 3 ЕСПБ и биће укључена као додатак дипломи

Тема курса

Родно засновано насиље (РЗН) се посматра као друштвени феномен кроз анализу ширег политичко-економског и друштвено-културног контекста у коме се овај вид насиља појављује и истрајава. Различити облици родно заснованог насиља упућују на концепт „континуума насиља“ који укључује како физичко и симболичко тако и структурно насиље и структурне неједнакости које за исходиште имају насилне праксе. На курсу се о феномену РЗН се говори у контексту:  незапослености и нових радних пракси, сезонског рада, трговине људима и сексуалне и радне експлоатација жена, етнографије центра за социјални рад, медијских порука и дигиталног насиља на друштвеним мрежама, образовних политика, религије, итд.

Посебан део курса бави се насиљем према женама у партнерским односима и у породици који захтева снажне и ефикасне одговоре државних органа, организација и појединаца који се баве овом проблематиком. Заштита права жртава и стварање система који поштује њихову приватност, достојанство и аутономију представљају основне принципе добре праксе надлежних служби. На курсу се обрађују теме везане за: препознавање раних знакова насиља у партнерском односу и факторе ризика од тешког насиља и повређивања; стандарде заштите жена од насиља у међународним уговорима које је Србија прихватила и превентивну заштиту коју омогућава нови Закон о спречавању насиља у породици; стратегије превладавања трауматског искуства, индивидуални план заштите, оснаживање жена и подршку жртви насиља.

Теме којима се курс бави биће претходно представљење кроз циклус предавања на Коларчевом народном универзитету током марта месеца (12., 19. и 26.март) понедељком од 18 до 19х.

Координаторке  курса: Проф. др Гордана Даша Духачек и Проф. др Тамара Џамоња Игњатовић

Предавања држе  водеће експерткиње у области теорије, истраживања и праксе родно заснованог насиља

Рок за пријаву је 20.март 2018.  Број места је ограничен на 25

Пријаве се шаљу на емаил адресу studijeroda@fpn.bg.ac.rs

У пријави насвести основне податке, смер и годину студија, а наслову емаил-а навести:

Пријава за курс РЗН