Вести

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОРА САРАДНИКАДЕМОНСТРАТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА У ШКОЛСКОЈ 2016/17. ГОДИНИ