Вести

УВИД ЈАВНОСТИ – МАГИСТАРСКА ТЕЗА ЈЕЛЕНЕ КОЛО

Факултет политичких наука у Београду обавештава да се магистарска теза Јелене Коло „Упоредна анализа стратегија комуникација држава Западног Балкана у процесу европских интеграција“ и извештај Комисије о оцени тезе налазе у Библиотеци Факултета, Јове Илића 165. Сви заинтересовани могу добити на увид, сваког радног дана од 8 до 20 часова, 15 часова, 15 дана од дана објављивања овог обавештења (од 09.05.2016. до 23.05.2016.)