Вести

УВИД ЈАВНОСТИ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ САВЕ ЈЕРКОВИЋА

Факултет политичких наука у Београду обавештава да се магистарска теза Саве Јерковића „Локална самоуправа и информисање грађана у локалној заједници“ и извештај Комисије о оцени тезе налазе у Библиотеци Факултета, Јове Илића 165. Сви заинтересовани могу их добити на увид, сваког радног дана од 8 до 20 часова, 15 дана од дана објављивања овог обавештења. (од 17.03. до 01.04.2016.)