Вести

,

Пријава кандидата за упис на основне академске студије у школској 2018/19. години

ПРВИ УПИСНИ РОК

 • Пријављивање кандидата: 20, 21. и 22. јун 2018. од 10 до 13 часова:
 • СЛУШАОНИЦА 1 – кандидати који конкуришу за упис на ОАС ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ и ОА МЕЂУНАРОДНЕ СТУДИЈЕ
 • АМФИТЕАТАР – кандидати који конкуришу за упис на ОАС НОВИНАРСТВА и ОАС СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И СОЦИЈАЛНОГ РАДА
 • Објављивање ранг листе кандидата са подацима о успеху из средње школе 23. јуна; жалбе на ранг листу могуће је поднети до 24. јуна 2018. у 14 часова путем имејла: ivana.sunderic@fpn.bg.ac.rs

ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА НА КОНКУРС

Сви кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:

 • Пријаву на конкурс (купује се у скриптарници Факултета);
 • Оригинале сведочанства сва четири разреда завршене средње школе (на увид);
 • Оригинал диплому о завршном, односно матурском испиту (на увид);
 • Оверене фотокопије сведочанстава сва четири разреда завршене средње школе оверену фотокопију дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту.
 • Оригинал признаницу о уплати за полагање пријемног испита на једном студијском програму у износу од 6000,00 динара на жиро рачун Факултета: 840-1838666-35; модел: 97; позив на број: 52080

(сврха уплате: пријава на конкурс за упис на ОАС; прималац: УБ – Факултет политичких наука).

Важно:

 (кандидати који спадају у наведене категорије не плаћају трошкове пријаве).

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 Припадници ромске националне мањине прилажу високошколској установи и следећа документа:

Лица са инвалидитетом прилажу високошколској установи

, комплетну документацију о постојању инвалидитета (не старију од шест месеци) и, ако га имају, неки од следећих докумената:

 • Решење надлежног органа о постојању телесног оштећења, и/или
 • Решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ,
 • Мишљење Интересорне комисије.

Упис страних држављана

При пријави на конкурс кандидати достављају Изјаву, као и решење о нострификованој дипломи завршене средње школе у четворогодишњем трајању или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената (

).

Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља

При пријави на конкурс између осталих докумената, кандидати достављају Изјаву  и решење о нострификованој дипломи завршене средње школе у четворогодишњем трајању или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената (

).

Упис кандидата који су средњу школу завршили пре школекс 2017/18. године

При пријави на конкурс кандидати потписују Изјаву да нису претходно били уписани на студије у статусу буџетског студента (

).

 Обрасце изјава можете узети и у скриптарници ФПН или у просторији у којој предајете документа за упис (Амфитеатар или Слушаоница 1).

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 25. јуна 2018. годин

Студијски програми: Основне академске студије политикологије и Основне академске међународне студије 

понедељак, 25. јун 2018. у 9 часова;

Студијски програм: Основне академске студије новинарства

понедељак, 25. јун 2018. у 12 часова 

Студијски програм: Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада

понедељак, 25. јун 2018. у 15 часова

 

На полагање пријемног испита обавезно понети важећу личну карту или пасош, потврду о пријему докумената за упис и хемијску оловку. Долазак на пријемни испит је најкасније 10 минута пре почетка испита.

 • Објављивање резултата: 27. јун 2018. на прелиминарној ранг листи;
 • Примедбе на прелиминарну ранг листу: 28. јун 2018.
 • Објављивање коначне ранг листе: 30. јун 2018.
 • Упис примљених кандидата: од 3. јула 2018. (распоред уписа примљених кандидата по студијским програмима биће објављен на огласној табли и сајту Факултета уз коначну ранг листу).

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.

За све додатне информације у вези са уписом студената у прву годину основних академских студија за школску 2018/2019. можете се обратити студентској служби Факултета политичких наука (и) сваког радног дана од 11 до 13 часова, шалтер 4.

Контакт особе: Јасминка Дозет, 011/3092 903, jasna.dozet@fpn.bg.ac.rs и Кристина Шмидлинг, 011/3092 904, kristina.porobic@fpn.bg.ac.rs