Вести

,

Презентовање резултата студентских истраживања на предмету Методологија политиколошких истраживања са статистиком

У току летњег семестра студенти Факултета политичких наука спровели су два истраживачка пројекта на вежбама из предмета Методологоја политиколошких истраживања са статистиком. Студенти међународних студија и студија политикологије истраживали су тему Генерације и политика: како различите генерације виде спорне политичке теме у Србији, док су студенти социјалне политике и социјалног рада истраживали Ризична понашања младих: алкохол, наркотици и сексуалне навике студената Универзитета у Београду.

На узорку од 1077 испитаника, када је у питању тема Генерација и политика, студенти су испитивали генерацијске разлике у ставовима који се тичу спорних политичких тема. Нека од питања су била да ли би испитаници подржали председника млађег од 35 година, кандидаткињу за председничку позицију, или геј председника. Поред тога, бавили су се позитивним или негативним утицајем историјских догађаја и периода, као што су период социјалистичке Југославије или 5. октобар. Општи утисак који су испитаници дали јесте да се најбоље живело за време Тита, а најгоре за време деведесетих година. Оно што су студенти истакли као забрињавајуће јесте подршка скоро 80% испитаника увођењу смртне казне.

Студенти социјалне политике и социјалног рада су се у свом истраживању бавили питањима као што су стрес који су испитаници осетили приликом преласка из средње школе на факултет, као и начинима на које се носе са стресом. Истраживање процењује да су млади склони ризику, али и да постоји висок индекс блискости између данашње омладине и њихових родитеља.