Вести

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – НАБАВКА УСЛУГА: Израда техничке докментације за наставак радова на доградњи и реконструкцији (друга фаза) објекта “А” Универзитета у Београду Факултета политичких наука