Вести

,

Увид јавности докторске дисертације кандидата Милована Лакушића

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидата Милована Лакушића „Одређење и класификација вођства у саверменој политичкој науци“ и извештај Комисије о оцени дисертације налазе у Библиотеци Факултета, Јове Илића 165. Сви заинтересовани могу их добити на увид сваког дана, од 9:00 до 14:00 часова, 30 дана од дана објављивања овог обавештења (од 26.07.2018. до 24.08.2018.)