Вести

,

Увид јавности докторске дисертације кандидаткиње Лидије Мирков

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидаткиње Лидије Мирков „Новинарско приповедање као елемент јавног дискурса у информативним жанровима ТВ станица са националном фреквенцијом“ и извештај Комисије о оцени дисертације налазе у Библиотеци Факултета, Јове Илића 165. Сви заинтересовани могу их добити на увид сваког дана, од 9:00 до 14:00 часова, 30 дана од дана објављивања овог обавештења (од 01.08.2018. до 30.08.2018.)