Вести

,

Обавештење – Обука за породичну медијацију

Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, u okviru programa inovacija znanja, održaće se obuka iz porodične medijacije (4 dana).

Obuka će se realizovati po programu akreditovanom kod Ministarstva pravde Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o posredovanju (medijaciji) i Pravilnikom o programima obuke za posrednike.

Program obuke iz Porodične medijacije realizovaće se, u terminima:  30. i 31.oktobar i 1. i 2. novembar 2018. godine od 14 do 19 sati.

  • cena obuke je 1000 din.

Autori i realizatori Programa su:

  • dr Tamara Džamonja Ignjatović, specijalista medicinske psihologije, licencirana medijatorka, Fakultetu političkih nauka u Beogradu,
  • Dr Vera Despotović, socijalna radnica, porodična i psihodrama terapeutkinja i specijalista medijacije, Fakultet za medije i komunikaciju
  • Vladan Jovanović, dipl. pravnik i specijalista porodične medijacije

Po završetku programa kandidati/kinje dobijaju odgovarajući sertifikat. Polaznici obuka koji rade u socijalnoj zaštiti, dobijaju odgovarajući broj bodova za licenciranje, jer su programi istovremeno akreditovani i u Republičkom Zavodu za socijalnu zaštitu.

Prijava kandidata vrši se mailom do 20 .oktobrabra 2018. Vladanu Jovanoviću  na mail adresu vldnjovanovic@yahoo.com i Aleksandru Petroviću na mail adresu aleksandar.petrovic@fpn.bg.ac

Za sve dodatne informacije možete se obratiti autorima i realizatorima programa, na adrese:

veradest@gmail.com;

vldnjovanovic@yahoo.com;

tamara.dzamonja@gmail.com