Вести

Коначне ранг листе за упис кандидата – други уписни рок 2018/19.

Кандидати који су стекли право на упис уписују се у понедељак, 10. септембра 2018. од 11 до 13 часова на шалтеру Службе за наставу и студентска питања.

Потребна документација:

  • један образац ШВ-20 (купује се у скриптарници),
  • индекс (купује се у скриптарници),
  • две исте фотографије (3,5 х 4,5), једну залепити на образац ШВ-20,

а другу у индекс,

  • оригинал признаницу о уплати 100,00 динара на жиро-рачун Факултета:

840-1838666-35; модел 97, позив на број: 52080

сврха уплате: финансирање Универзитетског центра за развој каријере и саветовање студената,

  • оригинал признаницу о уплати 5000,00 динара на жиро-рачун факултета:

840-1838666-35; модел 97, позив на број: 52080

сврха уплате: административни трошкови првог уписа на студијски програм (урачунато осигурање за школску 2018/19.)

Самофинансирајући студенти студијског програма Основних академских студија политикологије уплаћују 100.000,00 динара. Школарина се може уплатити у четири једнаке рате, од којих се прва рата уплаћује при упису на жиро-рачун факулета: 840-1838666-35; модел 97, позив на број: 52080