Вести

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – НАБАВКА УСЛУГА: услуге достављања припремљених оброка и пића (кетеринг) за потребе пројекта “Европа за мене” (Europe for me) Факултета политичких наука у 2018. години