Вести

Увид јавност магистарске тезе “Односи Републике Србије и Савезне Републике Немачке на крају XX и на почетку XXI века” Александра Тадеина

Факултет политичких наука у Београду обавештава да се магистарска  теза  Александра Тадеина “Односи Републике Србије и Савезне Републике Немачке на крају XX и на почетку XXI века” и извештај Комисије о оцени тезе налазе у Библиотеци Факултета, Јове Илића 165. Сви заинтересовани могу их добити на увид, сваког радног дана од 8 до 20 часова, 15 дана од дана објављивања овог обавештења (од 12.09. дo 26.09.2018. )