Вести

, ,

Мастер академске студије-упис друге године за студенте генерације 2017/18 ( и продужетак статуса у трајању од два семестра за 2016/17)

Упис друге године за генерацију 2017/18 и продужетак статуса студента на лични захтев  за генерацију 2016/17 и генерацију уписану у школску 2017/18 (реупис) обавиће се  у периоду од 24. октобра до 28. октобра 2018. Детаљније упутство ће бити објављено у најскоријем року.