Вести

, ,

Продужетак рока за завршетак мастер академских студија за студенте генерације 2017/18 – РЕУПИС

Продужетак рока за завршетак мастер академских студија за студенте генерације  2017/18 која је поново уписана након истека статуса – реупис

Студенти генерације 2017/18 начин уписа – поновни упис који нису одбранили завршни рад закључно са 30.09.2018. године, имају могућност продужетка рока студија у трајању од 2 семестра (једна школска година) закључно са 30.09.2019. године. По истеку овог рока, студент губи статус студента.

За продужетак рока студија за 2018/19. годину у трајању од два семестра потребно је:

  • упутити молбу
  • попунити ШВ образац (преузима се у канцеларији бр. 5)
  • извршити уплату у износу од 3.500,00 динара на текући рачун Факултета 840-1838666-35, модел 97, позив на број 82070
  • извршити уплату у износу од 100,00 динара на име учешћа у финансирању Универзитетског центра за развој каријере текући рачун: 840-1838666-35, модел: 97, позив на број 55-79

Молба се упућује на име продекана за студије другог и трећег степена, проф. др Веселина Кљајића  најкасније до 02. новембра 2018. године у канцеларији бр. 5, сваког радног дана у периоду од 10:00 до 15:00 часова. У молби је поред општих података о студенту и називу програма, потребно навести и колико ЕСПБ студент уписује у продуженој години.

Услов за добијање продужетка је уплаћени део школарине на име уписа ЕСПБ за школску 2017/18. годину.

Упис ЕСПБ за  студенте плаћа се по формули: висина школарине у сладу са Одлуком Савета за за упис прве године 124.000,00 динара:60 X број ЕСПБ који се уписују у другој години. Упис бодова за припрему, израду и одбрану мастер рада неће се наплаћивати до 25. фебруара 2019. године.