Početna U FokusuStudiranjeTrećí dan seminara na KopaonikuNovember 6th, 2011

Print This Post

Trećí dan seminara na Kopaoniku

Niz  interesantnih i edukativnih diskusija na seminaru studenata Fakulteta političkih nauka na Kopaoniku nastavljen je i trećeg dana otvaranjem teme o regionalnoj saradnji na Zapadnom Balkanu. Moderator dr Dragan Đukanović, predstavnik Instituta za međunarodno pravo i privredu smatra da je uprkos stabilizaciji odnosa u regionu u poslednjih deset godina I dalje veoma teško prognozirati šta će se dogoditi. On je pozvao predavače da iznesu svoje stavove o položaju i međusobnim odnosima država u okruženju.

Prof. dr Izet Beridan je, govoreći o položaju Bosne i Hercegovine u regionu, ukazao na unutrašnje probleme sa kojima se ona suočava, kao što su blokada u funkcionisanju državnih institucija i stalna napetost između ovlašćenja entiteta i države. Kolektivni i nacionalni identitet se zastupa u većoj meri u odnosu na ljudska prava.„BiH je jedina država u Evropi koja je pred Međunarodnim sudom pravde osuđena za kršenje pojedinačnih ljudskih prava”, kazao je on. U istom maniru zapostavlja se i ekonomija zemlje. Kao moguće rešenje profesor Beridan predlaže vršenje uticaja sa akademske i naučne ravni na polje politike koja je napravila probleme devedesetih godina.

Da ovakvi akademski skupovi mogu predstavljati značajan pomak u kreiranju budućnosti  regiona smatra i prof. dr Vukčević, akademik i dekan Univerziteta Donja Gorica u Podgorici. „Važno je da mladi danas razumeju i analiziraju vreme u kome žive, nauče da donose racionalnije odluke i uoče važnost stvaranja regionalne saradnje jer je mnogo bolje imati nezavidan položaj u okviru mreže nego ostati izolovan van nje.” Kao jedan od najvećih problema država na ovim prostorima profesor je uočio njihovu nedovršenost koja proističe iz nedovoljno razvijenih institucija. Bez obzira na različitosti koje postoje među narodima Balkana zajedničko im je to da su svi veoma kasno ušli u proces modernizacije. „Treba da se okanemo velikih ideja i velikih priča, da prestanemo da rešavamo evropske i svetske probleme već da se okrenemo sebi”, zaključio je profesor Vukčević.

Aleksandar Popov, predstavnk Centra za regionalizaciju, istakao je da će odnose u regionu i dalje opterećivati problem Kosova i BiH kao nedograđene države. „Mi smo propustili sve moguće prilike da se kriza na Kosovu prevaziđe . Ne vidim da danas neko ima izlazni plan za rešenje ove situacije”, smatra Popov.

Prof.dr Predrag Simić sa Fakulteta političkih nauka smatra da će doći do rešenja krize na Kosovu, ali tek nakon predstojećih izbora, kada na vlast dođe vladajuća većina osvežena dobijenim legitimitetom. Pored toga, on je ukazao da su za poslednjih jedanaest godina društva u regionu napredovala. Međutim, u poslednjih nekoliko meseci treba biti oprezan u oceni njihovih odnosa. „Dve najveće republike ulaze u neurotičnu fazu koja se zove predizborna atmosfera”, istakao je profesor, nadajući se da to neće poremetiti njihovu saradnju. Profesor je, između ostalog, ostavio studente da razmišljaju o mogućim prednostima i nedostacima članstva Srbije u Evropskoj uniji.   .

Siniša Tatalović, profesor Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba i savetnik hrvatskog predsednika Iva Josipovića, smatra da je sve veće približavanje Hrvatske Evropskoj uniji praćeno je i normalizacijom odnosa sa državama u okruženju u proteklih petnaest godina. „Hrvatski interes je dobra saradnja sa svim susedima, a posebno onima  sa kojima smo živeli u zajedničkoj državi i sa kojima delimo zajedniče interese, naročito u domenu ekonomije.“ On je naglasio da članstvo Hrvatske u EU ne znači prekid odnosa već intenziviranje saradnje u regionu. Usled sličnosti u pogledu kulture, jezika kao i društvenih problema, Hrvatska može na različite načine da pomogne svojim susedima u procesu evroatlantskih integracija. „Narednih deset godina je perio naših novih šansi, moramo okrenuti poglede iz prošlosti i usmeriti ih ka zajedničkoj budućnosti“, zaključio je profesor Tatalović.

Drugi deo predavanja odnosio se na ekonomski razvoj Srbije u narednoj deceniji. U raspravi su učestvovali Miodrag Kostić, predsednik MK Group, prof. dr Nevenka Joksimović, prorektorka Univerziteta u Beogradu, Dragan Đuričin, profesor Ekonomskog fakulteta i Milorad Mijatović, predstavnik Saveza samostalnih sindikata. Uloga moderatora pripala  je Aleksandri Joksimović, predstavnici Foruma za međunarodne odnose.

Miodrag Kostić je započeo razgovor sa studentima rečima da ,,put uspešnih nikad nije popločen, on je uvek posut bodljama”. On je objasnio učesnicima seminara da svako može da bude privatnik, ali da to nosi sa sobom ogromnu odgovornost: ,,Ne bih preporučio mladim diplomcima da prebrzo ulaze u privatni biznis jer je neophodno da pre toga steknu mnogo praktičnog iskustva”. Takođe, on je naglasio da današnja omladina ne sme da bude klaustofobična: ,,Vi morate da se prilagodite okolnostima današnjeg vremena. Ako ne govorite bar jedan svetski jezik, vi ne možete da živite u ovom svetu”.

Profesor Ekonomskog fakulteta Dragan Đuričin je svoje izlaganje započeo tezom da je ekonomija igračka u rukama političara, a da se to najbolje vidi u trenucima krize. „Evropska Unija je politički projekat, jer politički mehanizmi funkcionišu bolje, nego ekonomski, jer ne postoji fiskalna politika“, objasnio je on. Profesor je dodao da Evropa ima svoje probleme i da ona nema vremena da se bavi Srbijom i njenim pridruživanjem. „Izgubili smo dobar tajming i nismo bili deo EU kad je ona bila ekonomski jaka i stabilna, ali to ne znači da ne treba dalje da težimo boljoj i stabilnijoj budućnosti, kao deo evropske porodice“, zaključio je on.

Prof. dr Milorad Mijatović je predvideo da ćemo se za deset godina naći u još goroj poziciji, ukoliko se uskoro ne pronađe rešenje za trenutno stanje u zemlji: ,,Nalazimo se u teškoj situaciji, a od vaše vizije zavisi šta će biti. Samo kvalitetom, radom i sposobnošću možemo ići napred”.

Prorektorka Univerziteta u Beogradu prof. dr Nevenka Joksimović je u svom izlaganju rekla da na ovim prostorima imamo dominaciju politike nad ekonomijom, ali i da postoji uticaj politike na svim poljima, kao što su zdravstvo i školstvo. Ona je objasnila da je za izlazak iz tunela u kom se trenutno nalazimo neophodno donošenje strategije privrednog razvoja ove zemlje, „Neophodno je da se političke partije usaglase u pogledu razvoja sektora manjih i srednjih preduzeća, jer je to budućnost svake zemlje“, objasnila je prorektorka Univerziteta u Beogradu.

Slične vesti