Вести

Одржана трибина на тему ,,Да ли легализовати проституцију?”

Трибина под називом „Да ли легализовати проституцију?“, у организацији Уније студената социјалног рада Факултета политичких наука, одржана је на нашем Факултету. На трибини су говорили уважени професор и продекан за развој Факултета политичких наука Универзитета у Београду др Мирослав Бркић, Сања Павловић из Аутономног женског центра и Христина Цветинчанин Кнежевић из Центра за женске студије.

Сања Павловић и Христина Цветинчанин спровеле су истраживање на тему „У име (мушког) народа: Анализа осуђујућих судских пресуда за прекршајно дело проституција“, у складу са Законом о јавном реду и миру из 2016. године. Ауторке студије имале су увид у судске пресуде за прекршајна дела начињена од стране пунолетних лица, а узорак обухвата све прекршајне судове у Србији.

Христина Цветинчанин Кнежевић истакла је да је специфичност новог закона то што је он први који криминализује не само пружаоце, већ и кориснике услуга уличне проституције. Она је објаснила да је истраживање спроведено управо како би се утврдило да ли је примена закона дискриминаторна, односно да ли се једнако кажњавају сви учесници у овој делатности. „Анализе су показале да су актери у проституцији жене и мушкарци свих узраста, као и то да је материјални узрок био константа по питању бављења овом активношћу. На то су углавном приморане незапослене особе, које немају други извор прихода“, навела је Цветинчанин Кнежевић. Она је напоменула да су окривљени за одавање проституцији углавном лица основног образовања, као и то да је 65 одсто жена осуђених у првој години примене новог закона већ било кривично гоњено за исто дело.

„Постоје различити типови проституције, па самим тим и различити разлози  који су узрок бављења њоме, како у Србији, тако и у читавом свету. Оно што је најбитније јесте разликовање добровољне проституције од оне која то није“, нагласио је проф. др Мирослав Бркић. Према његовим речима, у другом случају ради се о криминалу, при чему не постоји никаква слобода избора. Професор је додао да је уобичајено да се говори о женској проституцији, а да се заборавља да има и мушкараца који пружају те врсте услуга. „Присутност насиља над женама које се баве овим ”занимањем” је евидентна, али сматрам да легализација проституције није нужно лош феномен. И у прошлости је било много покушаја да се она искорени, али верујем да та замисао, барем за сада, остаје само утопија“, указао је проф. др Бркић.

Сања Павловић осврнула се на разлику између легализације и декриминализације, појаснивши да прво подразумева легалан оквир поступања, док друго значи да не постоји било каква законска регулатива. Она је упозорила да је и само питање пристанка на проституцију проблематично. „Одобрење подразумева да ви пристајете на нешто што други хоће, а не на оно што је ваша аутентична жеља. Сматрам да није немогуће искоренити проституцију, али да бисмо то постигли морамо да је схватимо као озбиљан друштвени феномен на коме је потребно заједнички радити“, оценила је Павловић. Она је закључила да је као први корак важно покренути кампању за подизање свести народа о овом проблему, како би се у будућности барем отвориле прилике за његово решење.

Модераторка скупа била је студенткиња Дејана Радулов из Уније студената социјалног рада ФПН.