Вести

Јавно приступно предавање кандидатa за избор у звање доцента за ужу научну област: Политичка теорија, политичка историја и методологија политичких наука, др Биљане Ђорђевић