Вести

Увид јавности мастер рада Александра Радовановића

Факултет политичких наука у Београду обавештава да се завршни мастер рад Александра Радовановића  “Теме као детерминанта изборне одлуке у кампањама за парламентарне изборе у Србији од 2012.до 2016.године ” и извештај Комисије за оцену рада налазе у Библиотеци Факултета, Јове Илића 165. Сви заинтересовани могу добити на увид, сваког радног дана од 8:00 до 20:00 часова, 7 дана од дана објављивања овог обавештења. (од 14.11.-20.11.2018.)