Вести

, , ,

Конкурс за доделу SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) стипендија

Поштоване колегинице и колеге,

Комитет Токио фонда Универзитета у Београду расписује конкурс за доделу SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) стипендија.

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који испуњавају следеће услове:

– да су остварили право на упис у другу годину докторских студија на једном од следећих факултета Универзитета у Београду: Филозофском, Филолошком, Економском, Правном и Факултету политичких наука,

– да су држављани Републике Србије,

– да су у тренутку закључивања конкурса млађи од 30 година,

– да су основне студије завршили са средњом оценом најмање 9,00 и да такав успех имају и на мастер студијама,

– да говоре најмање два страна језика који се уче на факултету (од којих је један светски).

Сви кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани да доставе програме истраживања и да обаве разговор с члановима Комитета. Део разговора може бити вођен на светском језику за који је кандидат навео да њиме влада.

Приликом избора стипендиста биће узета у обзир средња оцена кандидата, објављени радови, уколико их кандидат има, као и понуђени програм истраживања.

Кандидат подноси на конкурс: пријаву с фотографијом, биографију, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверене копије диплома о стеченом факултетском образовању и завршеним претходним студијама, односно уверење о положеним испитима са добијеним оценама, одлуку о одобреној теми докторског рада, уверење о положеним испитима из два страна језика на факултету и списак објављених радова и радове, ако таквих има.

Кандидат који има положен испит из једног страног језика, може, о свом трошку, полагати испит из другог страног језика на Филолошком факултету у току трајања конкурса.

Пријаве с потребном документацијом треба доставити најкасније до 31. децембра 2018. године електронским путем (обавезно) на адресу: markob@rect.bg.ac.rs и поштом на адресу: Комитет Токио фонда, Универзитет у Београду, Студентски трг 1, 11000 Београд.

Више о програму и конкурсу:

http://bg.ac.rs/sr/vest.php?id=1087

http://bg.ac.rs/sr/saradnja/fondacije/tokio.php

https://www.sylff.org/

http://www.tokyofoundation.org/en/fellowship-programs/all-fellowship-activity/the-ryoichi-sasakawa-young-leaders-fellowship-fund-sylff/