Вести

,

МАС – Уплате школарина и преноса ЕСПБ за генерације уписане 2018/19,2016/17 и 2016/17. године

Генерација 2018/19 – (рок за уплату друге рате 20.12.2018.)

Студенти који не уплаћују према интрукцијама из е-сервиса, могу уплатити на следеће позиве на број.

У том случају потребно је да уплатницу доставити Служби за мастер студије, ради евидентирања уплате најкасније до 27.12.2018. године.

Број рачуна је исти за све смерове:  840-1838666-35, модел: 97

Позиви на број (по студијским програмима/модулима):

Назив студ.програма/модула Позив на број
Мастер академске студије политикологије – демократија и демократизација 92 293
Мастер академске студије политикологије – јавна управа, локална самоуправа и јавне политике 56 305
Мастер академске студије социјалне политике 74 299
Мастер академске студије социјалног рада 71 300
Мастер академске студије политикологије – политичка аналитика и друштвене промене 95 292
Мастер академске студије комуникологије 65 302
Мастер академске студије културологије 47 308
Мастер академске студије политикологије – студије рода 62 303
Мастер академске студије новинарства 68 301
Мастер академске студије политикологије – еколошка политика 59 304
Мастер академске студије политикологије – избори и изборне кампање 50 307
Мастер академске студије политикологије – политички систем и привредни развој 04 290
Мастер академске студије политикологије – политичко насиље и држава 98 291
Мастер академске студије политикологије – политиколошке студије религије 53 306
Мастер академске студије политикологије – међународне студије  
Модул: Међународна политика 83 296
Модул: Европске студије 89 294
Модул: Студије САД 77 298
Модул: Међународна безбедност 86 295
Модул: МХП и право људских права 80 297

 

Генерација 2017/18-пренос еспб – (рок за уплату друге рате 20.12.2018.)

Студенти генерације 2017/18 могу уплатити другу рату преноса ЕСПБ према уплатници из е-сервиса.

У случају да уплаћују преко позива на број за смер, потребно је да уплатницу доставе Служби за мастер студије најкасније до 27.12.2018. године.

Број рачуна је исти за све смерове:  840-1838666-35, модел: 97

Позиви на број (по студијским програмима/модулима):

Назив студ.програма/модула Позив на број
Мастер академске студије политикологије – демократија и демократизација 79 265
Мастер академске студије политикологије – јавна управа, локална самоуправа и јавне политике 43 277
Мастер академске студије социјалне политике 61 271
Мастер академске студије социјалног рада 58 272
Мастер академске студије политикологије – политичка аналитика и друштвене промене 82 264
Мастер академске студије комуникологије 52 274
Мастер академске студије културологије 34 280
Мастер академске студије политикологије – студије рода 49 275
Мастер академске студије новинарства 55 273
Мастер академске студије политикологије – еколошка политика 46 276
Мастер академске студије политикологије – избори и изборне кампање 37 279
Мастер академске студије политикологије – политички систем и привредни развој 88 262
Мастер академске студије политикологије – политичко насиље и држава 85 263
Мастер академске студије политикологије – политиколошке студије религије 40 278
Мастер академске студије политикологије – међународне студије  
Модул: Међународна политика 70 268
Модул: Европске студије 76 266
Модул: Студије САД 64 270
Модул: Међународна безбедност 73 267
Модул: МХП и право људских права 67 269

 

Генерација 2016/17 -пренос еспб ( рок за уплату друге рате 20.12.2018.)

Студенти генерације 2017/18 могу уплатити другу рату преноса ЕСПБ према уплатници из е-сервиса.

У случају да уплаћују преко позива на број за смер, потребно је да уплатницу доставе Служби за мастер студије најкасније до 27.12.2018. године.

Број рачуна је исти за све смерове:  840-1838666-35, модел: 97

Позиви на број (по студијским програмима/модулима):

Назив студ.програма/модула Позив на број
Мастер академске студије политикологије – демократија и демократизација 81 232
Мастер академске студије политикологије – јавна управа, локална самоуправа и јавне политике 45 244
Мастер академске студије социјалне политике 63 238
Мастер академске студије социјалног рада 60 239
Мастер академске студије политикологије – политичка аналитика и друштвене промене 84 231
Мастер академске студије комуникологије 54 241
Мастер академске студије културологије 36 247
Мастер академске студије политикологије – студије рода 51 242
Мастер академске студије новинарства 57 240
Мастер академске студије политикологије – еколошка политика 48 243
Мастер академске студије политикологије – избори и изборне кампање 39 246
Мастер академске студије политикологије – политички систем и привредни развој 90 229
Мастер академске студије политикологије – политичко насиље и држава 87 230
Мастер академске студије политикологије – политиколошке студије религије 42 245
Мастер академске студије политикологије – међународне студије  
Модул: Међународна политика 72 235
Модул: Европске студије 78 233
Модул: Студије САД 66 237
Модул: Међународна безбедност 75 234
Модул: МХП и право људских права 69 236