Вести

, ,

Конкурс за стипендије за учешће на конференцији „Индивидуализам у добу трибализма” у Прагу

„Ајн Ренд Институт” из Калифорније финансира стипендије студентима основних и мастер студија који желе да присуствују конференцији „Индивидуализам у добу трибализма”.

Стипендије покривају трошкове регистрације, смештаја и пута на студентску конференцију у Праг, Чешка. Путовање ће трајати од 14. до 19. фебруара, док ће сама конференција трајати од 15. до 17. фебруара 2019.

Пријава за стипендију се састоји од биографије кандидата и мотивационог писма (не дужег од 500 речи). Пријаве и додатна питања слати на адресу: nr@objektivizam.org

Пријаве су отворене до 15. јануара 2019. Пријаве ће се обрађивати по доспећу и могуће је да средства буду подељена пре крајњег рока, те је препорука да пријаву пошаљете што пре.

Неке од тема које ће се обрађивати на конференцији су: „Трибализам у америчкој политичкој култури“, „Индивидуалисти који послују у колективистичкој Европи“, „Капитализам, индивидуализам и држава благостања“, „Слободна воља и индивидуализам“, „Имиграција и ислам“, „Мултикултурализам и национализам“, „Трибализам и слобода говора“…

Све више нас наша култура наводи да гледамо на себе као пасивне чланове једне или друге групе. Уче нас да нису важни избори које правимо, нити акције које предузимамо као индивидуе, већ да су најбитнији наша етничка припадност, пол, наслеђене „привилегије“ или њихов недостатак… У политици, људи све мање брину о идејама и принципима, а све више о доказивању некритичке припадности једној страни и одбрани „наше стране“ док се напада „друга страна“. У својим делима Ајн Ренд изазива колективистичке доктрине и представља радикално нове концепте индивидуализма. Она одбацује трибалистичко стање ума и нуди нам визију људског постојања у којој ми нисмо само заменљиви чланови неког колектива, него суверени, независни појединци, свесни својих интереса.

Придружи се Ајн Ренд Институту из Калифорније на нашој првој Европској конференцији “AynRandCon Europe 2019“ у Прагу, Чешка. На конференцији ћеш бити у прилици да чујеш водеће експерте на пољу филозофије Ајн Ренд – Објективизма, али и презентације других цењених интелектуалаца који су дубински истраживали филозофију индивидуализма као противтежњу ери повећаног трибализма. Такође, имаћеш прилику да упознаш друге студенте и професионалце из различитих области, који воле дела Ајн Ренд и спремни су да критички истражују њене идеје. На конференцији ћемо прославити и 75 година „Величанственог извора“, новеле Ајн Ренд у којој обрађује безвременску и круцијалну тему „борбе индивидуализма и колективизма, не у политици, већ у човековој души“.