Вести

OБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ 2007/08.

За студенте генерације 2007/08. којима 30.09.2016. истиче статус студента, а желе да наставе своје студије на УБ ̶ Факултету политичких наука.

Рок за подношење документације: 11. октобар 2016.

Потребна документација:

  • молба за поновни упис на студијски програм УБ−ФПН,
  • уверење о положеним испитима,
  • доказ о уплати административних трошкова уписа.

Одлуку о признавању положених испита, односно ЕСПБ бодова доноси Наставно-научно веће УБ−ФПН.

По завршетку процедуре надлежни продекан доноси решење о испису студента по сили закона, а декан УБ−ФПН решење о одобравању поновног уписа на студијски програм које садржи: (1) податке о предметима који су признати, као и списак предмета из курикулума студијског програма које студент треба да положи да би завршио студије; (2) дужину трајања студија (рок у коме студент може завршити студије који се одређује као двоструки број школских година преосталих за реализацију овако уписаног програма, при чему се за сваких започетих 60 ЕСПБ рачуна једна година).

За упис треба поднети:

  • индекс (купује се у скриптарници);
  • две исте фотографије (3,5 х 4,5);
  • оригинал признаницу о уплати 100,00 динара на жиро-рачун Факултета:

840-1838666-35; модел 97, позив на број: 52080, сврха уплате: финансирање Универзитетског центра за развој каријере и саветовање студената,

  • административне трошкове првог уписа на основне академске студије у износу од 5.000 динара (број рачуна 840-1838666-35, модел 97, позив на број 52080).

Одлуком Савета УБ-ФПН бр. 12-2028/1 од 07.07.2016. трошкови уписа укључују и:

  1. трошкове признавања положених испита на УБ-ФПН у износу од 1.000 динарапо признатом испиту (број рачуна 840-1838666-35, модел 97, позив на број 52080), плаћање у IV рате,
  2. школарину у износу од 500 динара по уписаном ЕСПБ за студенте којима је на поново уписаном програму до завршетка студија преостало 90 ЕСПБ или мање, односно пуну цену школарине за студенте којима је до завршетка студија на поново уписаном студијском програму преостало више од 90 ЕСПБ (број рачуна 840-1838666-35, модел 97, позив на број 52080), плаћање у IV рате.

Документацију за поступак поновног уписа треба доставити Ивани Илић-Шундерић, шефици Службе за наставу и студентска питања, у канцеларију бр. 3 радним данима од 10 до 12 часова.

Контакт: Ивана Илић-Шундерић, и-мејл: ivana.sunderic@fpn.bg.ac.rs