Вести

УВОДНО ПРЕДАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

Универзитета у Београду  ̶  Факултета политичких наука

Академска 2016/17. година

Назив студијског програма Термин уводног предавања
Мастер академске студије политикологије – јавна управа, локална самоуправа и јавне политике 19. октобар 2016. у 18:30

 

слуш. 2

Мастер академске студије социјалне политике 17. октобар 2016. у 17:00

 

слуш. 5

Мастер академске студије социјалног рада 17.октобар  2016. у 17:00

 

слуш. 5

Мастер академске студије политикологије – политичка аналитика и друштвене промене 19.октобар  2016. у 17:00

 

слуш. 4

Мастер академске студије комуникологије 17. октобар  2016. у 18:00

 

слуш. 1

Мастер академске студије новинарства 18.октобар 2016. у 17:30

 

слуш.4

Мастер академске студије политикологије – еколошка политика 19. октобар у 17:30

слуш.2

Мастер академске студије политикологије – избори и изборне кампање 19. октобар  2016. у 17:00

 

слуш. 6

Мастер академске студије политикологије – међународне студије
Модул: Европске студије 19. октобар 2016.у 17:00

 

слуш. 1

Модул: Студије САД 18. октобар 2016. у 16:30

слуш. 13

 Модул: Међународна политика 18. октобар 2016. у 17:00

слуш. 3

 Модул: Међународно хуманитарно право и право људских права 18. октобар 2016. у 17:00

слуш. 8

Политиколошке студије религије 20. октобар 2016. у 17:00

слуш. 6

Демократија и демократизација 20. октобар 2016. у 17:00

слуш.2

 

Модул: Међународна безбедност 21. октобар 2016. у 17:00

слуш. 6