Вести

,

КОНКУРС ЗА ДРУГИ УПИСНИ РОК НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2016/17 . ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА ДРУГИ  УПИСНИ РОК НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2016/17 . ГОДИНИ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

Пријава на конкурс ЗА ДРУГИ УПИСНИ РОК ће се обавити у периоду од 17.10 до 21.10. 2016.године, сваког радног дана од 10:00 15:00 часова, у канцеларији број 5.

За пријаву су потребни следећи документи:

  1. Оверена фотокопија дипломе или уверења или нострификована диплома основних студија и оверена фотокопија уверења о положеним испитима)
  1. Пријава на конкурс (формулар) преузима се са сајта
  1. Доказ о уплати таксе за пријаву на конкурс

Цена пријаве на конкурс: 5.000 динара

Жиро рачун: 840-1838666-35, Модел: 97, Позив на број: 82.070

  1. Фотокопију /очитану личну карту
  1. Пописану изјаву за обраду личних података кандидата у складу са Законом о заштити података о личности, а за потребе информационог система (преузима се на сајту)
ред.

бр.

тачан назив акредитованог студијског програма

 

предлог број студената укупно студената на студијском програму
буџетски самофинансирајући
1. Мастер академске студије политикологије- демократија и демократизација

0

18

25

2. Мастер академске студије политикологије-

јавна управа, локална самоуправа и јавне политике

0

12

25

3. Мастер академске студије политикологије-

међународне студије

(модули: Међународна политика, Европске студије, Међународно хуманитарно право и право људских права, Међународна безбедност и Студије САД)

0

30

125

6. Мастер академске студије политикологије-политичка аналитика и друштвене промене

0

9

25

8. Мастер академске студије културологије

0

5

25

9. Мастер академске студије политикологије- студије рода

0

17

25

10. Мастер академске студије новинарства

0

12

25

12. Мастер академске студије политикологије-политичко насиље и држава

0

10

25

13. Мастер академске студије политикологије- избори и изборне кампање

0

15

25

14. Мастер академске студије политикологије-политиколошке студије религије

0

15

25

15. Мастер академске студије политикологије-политички систем и привредни развој

0

20

25

15. Мастер академске студије социјалне политике

0

5

25