Вести

Студије рода – колоквијум и поправни колоквијум (Н, П, С)

Колоквијум из Студија рода за све смерове биће одржан 1. јун (амфитеатар, 14ч).

Поправни колоквијум из Студија рода за све смерове биће одржан 8. јуна (амфитеатар, 10ч)