Вести

,

Увид јавности докторске дисертације кандидата Зорана Малбашића

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидата Зорана Малбашића „Албански и мађарски сепаратизам као генератори политичког насиља у Југоисточној Европи“ и извештај Комисије о оцени дисертације налазе у Библиотеци Факултета, Јове Илића 165. Сви заинтересовани могу их добити на увид сваког дана, од 9:00 до 18:00 часова, 30 дана од дана објављивања овог обавештења (од 07.06.2019. до 06.07.2019.)