Вести

Увид јавности мастер рада Ане Живуловић

 

Факултет политичких наука у Београду обавештава да се завршни мастер рад Ане Живуловић  “Вођење едукативних група за личне пратиоце као начин унапређења квалитета пружања услуге Лични пратилац детета у специјалној заштити” и извештај Комисије за оцену рада налазе у Библиотеци Факултета, Јове Илића 165. Сви заинтересовани могу добити на увид, сваког радног дана од 8:00 до 20:00 часова, 7 дана од дана објављивања овог обавештења. (од 01.09.-08.09.2019.)