Вести

,

Конкурс за ТРЕЋИ уписни рок на мастер академске студије 2016/17.

КОНКУРС ЗА ТРЕЋИ  УПИСНИ РОК НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2016/17 . ГОДИНИ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА  

Пријава на конкурс за ТРЕЋИ УПИСНИ РОК ће се обавити у периоду од 27.10 до 1. 11.2016.године, сваког радног дана од 10:00 – 15:00 часова, у сл. бр.5 у приземљу.

 

Разговор са кандидатима обавиће се 2. новембра, а резултати ће бити објављени 3. новембра 2016. године.

 

ред.

бр.

тачан назив акредитованог студијског програма

 

предлог број студената укупно студената на студијском програму
буџетски самофинансирајући
1.

 

 

 

 

 

Мастер академске студије политикологије- демократија и демократизација

 

 

0

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

25

 

 

 

2. Мастер академске студије политикологије-

јавна управа, локална самоуправа и јавне политике

0 8 25
3. Мастер академске студије политикологије-

међународне студије

(модули: Међународна политика, Европске студије, Међународно хуманитарно право и право људских права, Међународна безбедност и Студије САД)

15 125
4. Мастер академске студије политикологије-политичка аналитика и друштвене промене 0  3 25
5. Мастер академске студије културологије 0 3 25
6. Мастер академске студије политикологије- студије рода 0 15 25
7. Мастер академске студије новинарства 0 11 25
8. Мастер академске студије политикологије-политичко насиље и држава 0 10 25
9. Мастер академске студије политикологије- избори и изборне кампање 0 15 25
10. Мастер академске студије политикологије-политиколошке студије религије 0 15 25
11. Мастер академске студије социјалног рада 0 10 40
12. Мастер академске студије социјалне политике 0 5 25
13. Мастер академске студије политикологије-Еколошка политика 0 3 25

 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС:

 

  1. Оверена фотокопија дипломе или уверења или нострификована диплома основних студија и оверена фотокопија уверења о положеним испитима)

 

  1. Пријава на конкурс (формулар) преузима се са сајта 

 

  1. Доказ о уплати таксе за пријаву на конкурс

Цена пријаве на конкурс: 5.000 динара

Жиро рачун: 840-1838666-35, Модел: 97, Позив на број: 82.070

 

 

  1. Фотокопију /очитану личну карту

 

  1. Пописану изјаву за обраду личних података кандидата у складу са Законом о заштити података о личности, а за потребе информационог система (преузима се на сајту)

 

 

УСЛОВИ ЗА УПИС:

У прву годину студијских програма мастер академских студија могу се уписати лица која су завршила основне академске студије на Факултету политичких наука или другом факултету из групације друштвено-хуманистичких наука, остваривши најмање 240 ЕСПБ, као и лица која су завршила основне студије у четворогодишњем трајању на Факултету политичких наука или неком другом факултету из групације друштвених наука по прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању.

У прву годину студијског програма Социјални рад, мастер академских студија, могу се уписати само лица која су завршила основне академске студије социјалне политике и социјалног рада у трајању од 4 године, остваривши најмање 240 ЕСПБ, као и лица која су основне студије социјалне политике и социјалног рада у четвoрогодишњем трајању завршила по прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању.

 

Детаљније информације можете погледати на линку: http://www.fpn.bg.ac.rs/1944