Вести

,

Ослобађање накнаде за припремну наставу

Трошкове припремне наставе за упис прве године основних академских студија не плаћају следеће категорије кандидата:

 1. деца без родитељског старања (смештена у хранитељске породице или домове);
 2. кандидати који ће конкурисати за упис по афирмативној акцији (припадници ромске националне мањине и особе са хендикепом);
 3. примаоци социјалне помоћи (породице примаоци социјалне помоћи).

Кандидати из наведених категорија треба да доставе документацију која потврђује њихов статус на шалтер студентске службе факултета (канцеларија бр. 4) најкасније до 2. јуна 2017. године.

Податке прикупљене на овај начин Факултет ће користити само у ову сврху и чувати у складу са Законом о заштити података о личности Републике Србије.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

I Деца без родитељског старања (смештена у хранитељске породице или домове);

 • оверена копија или, уз оригинал на увид, копија решења надлежног центра за социјални рад о признавању права на смештај у хранитељску породицу или у дом

II Кандидати који ће конкурисати за упис по афирмативној акцији

 • Припадници ромске националне мањине:
  • изјава у писаној форми да је кандидат ромске националности (модел изјаве објављен на сајту Факултета);
  • препорука Националног савета ромске националне мањине (модел препоруке објављен на сајту факултета)

Особе са хендикепом:

  • Кандидати који су корисници колица или се отежано крећу,
  • Кандидати са делимичним или потпуним оштећењем вида (слепи и слабовиди),
  • Кандидати са делимичним или потпуним оштећењем слуха (глуви и наглуви),
  • Кандидати који имају тешкоће у учењу (дислексија, дисграфија, дискалкулија…),
  • Кандидати који имају тешкоће у говору,
  • Кандидати са хроничним обољењима (хемофилија, епилепсија, дијабетес тип1, малигна обољења…),
  • Кандидати са психолошким или менталним тешкоћама.

Особе са хендикепом прилажу и један од следећих докумената:

  • Решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или Решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ.
  • Мишљење Интерресорне комисије
  • Препоруку Удружења студената са хендикепом  (кандидати којима није рађена процена телесног оштећења и који нису корисници права на додатак за туђу негу и помоћ, достављају медицинску документацију Удружењу студената које даје препоруку одговарајућем факултету. Медицинска документација мора бити издата од надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се из лекарског извештаја може закључити на који начин хендикеп/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно функционисање.

III Примаоци социјалне помоћи (породице примаоци социјалне помоћи).

 • оверена копија или, уз оригинал на увид, копија актуелног решење центра за социјални рад о признавању права на социјалну помоћ.

Кандидати из наведених категорија треба да доставе документацију која потврђује њихов статус на шалтер студентске службе факултета (канцеларија бр. 4) најкасније до 2. јуна 2017. године.

Податке прикупљене на овај начин Факултет ће користити само у ову сврху и чувати у складу са Законом о заштити података о личности Републике Србије.